Analyses zakelijk

Verrijkte data is de basis voor een goede financiële analyse. Hoe beter de kwaliteit van de data, hoe hoger de betrouwbaarheid van de analyse. Analyses worden in allerlei sectoren toegepast en variëren zelfs per applicatie. Eén soort analyse bestaat ook niet. Hiervoor heeft invers een flexibel concept ontwikkeld, gebaseerd op z.g. indicators. 

De combinatie van Open Banking, transactiedata verrijking en gedetailleerde analyses levert kant-en-klare oplossingen voor risicoanalyses, kredietaanvragen, cashflow overzichten, liquiditeitsplanning en nog veel meer.

Maatwerk zakelijk

Een zakelijke indicator is een statische berekening op een selecteerde set van data. Dit omvat gemiddelde, afwijking, minimum, maximum, mediaan, herhalingspatroon en meer.

Per partner, per toepassing, is een set van zakelijke indicators samen te stellen, die precies die data levert die nodig is. Door deze methode wordt alleen relevante informatie geleverd, die direct 1:1 kan worden verwerkt in een proces. De data wordt dus ook gefilterd en van ander ‘ballast’ ontdaan. Dit past bij de eisen die toezichthouders opleggen.

Op maat; gefilterd; relevant; configureerbaar; kant-en-klaar en belangrijk: actueel. De zakelijke indicatoren kunnen op basis van 3, 6 of 12 maanden data samen te stellen.

Zakelijke analyses

Zakelijke analyses worden gemaakt op basis van de historische inkomsten en uitgaven van een of meerdere zakelijke bankrekeningen met onder andere de volgende indicatoren:

Saldoverloop, omzet, kosten, vaste lasten, variabele lasten, gemiddelde inkomsten, gemiddelde uitgaven, Cashflow, BTW,  , betalingen aan kredietverstrekkers, betalingen aan incassobureaus en deurwaarders, storno’s en belastingen, Top 10 leveranciers, Top 10 afnemers, om er maar een paar te noemen.

Het geeft inzicht in de liquiditeit en solvabiliteit van de onderneming, maar bijvoorbeeld ook de afhankelijkheid van de seizoenen. 

Analyse services

OMZET

Stabiliteit en bronnen

Omzet

Deze service brengt op week, maand, kwartaal of jaarniveau de omzet in kaart. Niet alleen de hoogte en de groei, maar ook de bronnen en de patronen. Wie zijn de belangrijkste afnemers en hoeveel procent van de omzet realiseren zij. Zijn er belangrijke seizoensinvloeden om rekening mee te houden of is de omzet stabiel. Komt de omzet via pin, incasso’s, online betalingen of uit facturatie.

KOSTEN

Alle kostenposten in kaart

Kosten

Waar gaat het geld naar toe. Tot op detail in kaart gebracht voor alle belangrijke kosten posten. Wat zijn de inkoopkosten, wie zijn de belangrijkste leveranciers, in welke markt bewegen zij zich en wat is de afhankelijkheid. Hoe groot zijn de vaste, vlottende en variabele kosten van de operatie. Zitten daar grote fluctuaties in. Hoe groot zijn de personeelskosten en worden belastingen op tijd betaald.

CASHFLOW

Een compleet financieel overzicht

Cashflow

Met de omzet en kosten goed in beeld, geeft deze service een overzicht van cashflow en saldo. Hoe vaak positief of negatief en wat zijn de ontwikkelingen. Hoe vaak is er krapte en is het nijpend. Zijn er Rekening Courant faciliteiten wordt daar veel gebruik van gemaakt. Zijn er leningen gesloten, worden die afbetaald, zijn er achterstanden of lopen er zelfs incassoprocedures.

MAATWERK RISICOANALYSES

Scorecard automatisch samengesteld

Maatwerk risicianalyses

De kracht van het gebruik van flexibele indicators is dat iedere scorecard, iedere risico analyse, ieder intakeproces wordt voorzien van de juiste en relevante informatie. De processen worden geautomatiseerd en geven instant de belangrijkste informatie. En ontbreekt er een standaard indicator, dan ontwikkelt Invers die alsnog.

Omzet

Deze service brengt op week, maand, kwartaal of jaarniveau de omzet in kaart. Niet alleen de hoogte en de groei, maar ook de bronnen en de patronen. Wie zijn de belangrijkste afnemers en hoeveel procent van de omzet realiseren zij. Zijn er belangrijke seizoensinvloeden om rekening mee te houden of is de omzet stabiel. Komt de omzet via pin, incasso’s, online betalingen of uit facturatie.

Kosten

Waar gaat het geld naar toe. Tot op detail in kaart gebracht voor alle belangrijke kosten posten. Wat zijn de inkoopkosten, wie zijn de belangrijkste leveranciers, in welke markt bewegen zij zich en wat is de afhankelijkheid. Hoe groot zijn de vaste, vlottende en variabele kosten van de operatie. Zitten daar grote fluctuaties in. Hoe groot zijn de personeelskosten en worden belastingen op tijd betaald.

Cashflow

Met de omzet en kosten goed in beeld, geeft deze service een overzicht van cashflow en saldo. Hoe vaak positief of negatief en wat zijn de ontwikkelingen. Hoe vaak is er krapte en is het nijpend. Zijn er Rekening Courant faciliteiten wordt daar veel gebruik van gemaakt. Zijn er leningen gesloten, worden die afbetaald, zijn er achterstanden of lopen er zelfs incassoprocedures.

Maatwerk risicianalyses

De kracht van het gebruik van flexibele indicators is dat iedere scorecard, iedere risico analyse, ieder intakeproces wordt voorzien van de juiste en relevante informatie. De processen worden geautomatiseerd en geven instant de belangrijkste informatie. En ontbreekt er een standaard indicator, dan ontwikkelt Invers die alsnog.

Begin direct met zakelijke analyses

Benieuwd naar de mogelijkheden en kansen voor uw bedrijf? Laat onze experts met u meedenken. In een vrijblijvende live demo laten wij zien hoe PSD2 in zijn werk gaat en wat het uw organisatie kan brengen.

  • Alle gegevens worden verrijkt tot wel 95%
  • Een hogere klanttevredenheid bij uw klanten
  • Een grote tijdsbesparing door de grotere efficiëntie, hogere acceptatiegraad en het snelle resultaat

Demo aanvragen