Mail to Pay en Invers verbeteren kredietcheck en flexibele betalingsregeling

Mail to Pay zorgt ervoor dat debiteuren van woningbouwcorporaties, verzekeraars en nutsbedrijven hun openstaande facturen sneller betalen. Samen met Invers gaat het bedrijf zijn klanten nu ook helpen om de draagkracht van aanvragers van een krediet te toetsen en om flexibele betalingsregelingen op maat te bieden, waarmee mensen schulden beter kunnen aflossen.

Mail to Pay is de grondlegger van Debtor Process Automation (DPA), waarbij het debiteurenbeheer van bedrijven en organisaties geautomatiseerd en geoptimaliseerd wordt. De benodigde software wordt als een dienst via de cloud aangeboden aan klanten (SAAS). Dat zijn onder meer woningbouwcorporaties, verzekeraars, water- en energiebedrijven, kredietverstrekkers, universiteiten en incassobureaus.

Betaalverzoek

Allemaal klanten die maandelijks grote volumes aan betaalverzoeken versturen en die hun incassoresultaten wilden verbeteren. Als een automatische incasso gestorneerd wordt of als losse betalingen niet gedaan worden, komt Mail to Pay in actie. Het bedrijf stuurt een mail, push notificatie, sms, robocall of brief met QR-code met een betaalverzoek. Dat doet Mail to Pay namens en in de huisstijl van zijn klanten, zodat het zelf achter de schermen blijft.

Juiste moment

Dankzij zijn innovatieve software en het gebruik van machine learning kan Mail to Pay dat incassoverzoek op het juiste moment en op de meest effectieve manier versturen. Het slimme algoritme kijkt naar de betaalgeschiedenis van de debiteur, op welk communicatiemiddel die het best reageert en zelfs of die het beste vriendelijk of streng aangesproken kan worden. ,,We kunnen het betaalgedrag uit het verleden terugkijken. Als we bijvoorbeeld weten dat iemand de vorige keer ’s avonds om acht uur per sms heeft betaald kunnen we dat nu ook proberen in plaats van op een standaard moment. Via het algoritme zien we wat de beste kans van slagen heeft. Dat soort maatwerk geeft een beter resultaat. Klanten zullen sneller overgaan tot betalen”, zegt directeur Dennis Faas van Mail to Pay.

Kredietcheck

Van zijn opdrachtgevers kreeg het bedrijf de vraag of het zijn innovatieve software ook kon inzetten bij het beoordelen van de kredietwaardigheid van klanten. Bijvoorbeeld om de draagkracht te toetsen van iemand die een krediet of hypotheek aanvraagt of een woning wil huren. Via een van zijn opdrachtgevers, Nationale-Nederlanden, hoorde Mail to Pay van Invers, dat voor de verzekeraar banktransacties voor het digitale huishoudboekje de NOVA-app analyseert.

Snel overzicht

Invers kan via zijn PSD2-vergunning na toestemming van de gebruiker alle banktransacties ophalen. Via zijn slimme FinTech services worden die data gecategoriseerd en geanalyseerd. Het softwareprogramma herkent alle inkomsten- en uitgavencategorieën en geeft in een split second een financieel beeld van alle inkomsten en uitgaven, inclusief andere leningen, schulden en betalingsachterstanden. Zo wordt snel duidelijk of iemand kredietwaardig is of niet. Invers kan tot 95 procent van alle transacties verrijken. ,,Nationale Nederlanden was zeer te spreken over Invers. Dat was reden om te zeggen: als we dit gaan doen, dan moeten we dat met Invers doen”, zegt Faas.

Druk op de knop

Een kredietcheck is voor veel bedrijven en organisaties ingewikkeld en tijdrovend. Aanvragers moeten veel documenten aanleveren en lang wachten tot ze duidelijkheid krijgen. Met behulp van Invers is dat met een druk op de knop geregeld. ,,De tijd wordt flink verkort, mensen hoeven minder actie te ondernemen en er worden minder fouten mee gemaakt” zegt Faas. ,,Mail to Pay kan de klant via verschillende communicatiemiddelen motiveren om toestemming te verlenen. Invers haalt vervolgens de banktransactie op, analyseert die en geeft die data aan ons. Wij maken daarmee een leesbaar stuk voor de opdrachtgever die meteen kan zien of zijn klant het krediet of de huur kan betalen.”

Regelingenbot

Mail to Pay wil samen met Invers nog een nieuwe dienst aanbieden aan zijn opdrachtgevers: een flexibele betalingsregeling op maat. Het bedrijf won in 2018 de Credit Management Innovation Award met zijn zogeheten Regelingenbot. Die kijkt naar het betaalgedrag van de debiteur en diens betaalcapaciteit. Dan kan worden afgesproken hoe lang de aflossingstermijn is, of iemand een aflossing mag overslaan, de ene keer wat meer of minder betaalt of het openstaande bedrag in één keer aflost. Dat zorgt ervoor dat meer schulden worden afgelost.

Betalingsregeling op maat

De nieuwe dienst borduurt daar op voort. Dankzij de data van Invers kan Mail to Pay precies zien wat iemands bestedingscapaciteit is en voor zijn opdrachtgevers een betalingsregeling afspreken die haalbaar is. ,,Wat een klant kan betalen is niet altijd hetzelfde”, zegt Faas. ,,Bij een aflossingstermijn van twaalf maanden kan iemand bijvoorbeeld wat meer betalen in mei als het vakantiegeld binnenkomt en wat minder in een dure maand als december. Na de analyse van de banktransacties door Invers kunnen we de klant een flexibele betalingsregeling aanbieden. Hoe meer je die op maat kan maken, hoe beter die wordt nagekomen.”

Bijna klaar

De draagkrachttoets wordt momenteel gebouwd en is snel klaar. De flexibele betalingsregeling op maat zou eind van het jaar of begin 2022 klaar moeten zijn. Faas: ,,We doen dit puur om onze opdrachtgevers beter te bedienen, maar het werkt ook positief voor hun klanten. Die hebben minder stress door schulden, er is minder handmatig werk nodig en de kans op fouten wordt kleiner.”