Sofie-app: digitaal kasboekje om financiën beter te regelen

Goedbedoelde adviezen, brieven, voorlichting en andere informatie; gedragswetenschappers weten dat er meer nodig is om mensen hun financiën goed te laten regelen. Platform Sofie laat ze bewuster sparen, pensioen opbouwen en voorkomt dat ze in geldnood raken of de hypotheek niet meer kunnen betalen. Onder meer via de Sofie-app.

Veel mensen willen wel sparen voor die leuke reis of hun pensioen, maar doen het in de praktijk vaak niet. Andere mensen willen hun hypotheek of rekeningen wel op tijd betalen, maar doen dat niet, of komen tot de ontdekking dat ze te veel geld aan andere zaken hebben uitgegeven. Je geldzaken regelen is niet alleen een kwestie van weten, maar vooral van iets ook echt doen.

Financiële rust en ruimte

Om mensen te leren hoe ze beter met geld kunnen omgaan en hun financiën beter kunnen beheren, richtte Astrid Bruinsma-Eggink in 2019 het platform Sofie op. Het platform combineert FinTech met gedragswetenschappen. Ze kwam op het idee door haar werk in de IT, data en hypotheken. Daar gaf ze haar klanten veel informatie, maar kwamen ze nauwelijks in beweging. Met Sofie wil ze mensen wel activeren en zo financiële rust en ruimte geven. ,,Wij geven mensen inzicht in hoe ze er financieel voorstaan. Elke week. Hoeveel ze overhouden en wat ze hebben uitgegeven. Hoeveel ze hebben gespaard voor hun doelen. Dat inzicht per week werkt beter dan per maand”, legt ze uit.

Leuke en moeilijke doelen

Klanten van de Sofie nemen de app en andere diensten af, zoals workshops, explainer video’s en ondersteuning van budgetcoaches. Voor hun werknemers en voor hun klanten. Hoe werkt dat dan? Voor de app krijgen gebruikers een voucher om in te loggen met een code. Daarna staat hun op maat gemaakt profiel klaar in de app. Via het startscherm kunnen ze doelen stellen met het daarbij behorende spaarbedrag. ,,In principe gaat het om drie soorten doelen. Wat vind je leuk? Wat is belangrijk? En wat is moeilijk? Als je zowel voor de leuke als de moeilijke doelen spaart, hou je het langer vol”, zegt Bruinsma-Eggink

Spaarruimte berekend

Leuke doelen kunnen zijn een vakantie, een reis of uitgaan. Belangrijke doelen zijn bijvoorbeeld de hypotheek, grote uitgaven of de studie. Moeilijke doelen zijn bijvoorbeeld het pensioen, of iets anders waar mensen nu nog niet aan willen denken. De Sofie-app rekent dan uit hoeveel iemand per week moet sparen. De app berekent aan de hand van iemands banktransacties automatisch het inkomsten- en uitgavenpatroon en dus ook de spaarruimte: het bedrag dat mensen nog te besteden hebben. ,,Zo krijg je op drie terreinen meer inzicht: wat hou ik over, waar heb ik het aan uitgegeven en hoe kan ik bijsturen?”, legt ze uit. Rond de uitbetaling van het salaris geeft de app praktische tips. Veel mensen houden in een Excel-sheet bij wat ze allemaal uitgeven. Dat kan voortaan via de Sofie-app, dat als digitaal kasboekje fungeert.

Sparen voor pensioen

Het platform richt zich vooral op werkgevers, pensioenuitvoerders en hypotheekverstrekkers. Zo is het vooral na het nieuwe Pensioenakkoord belangrijk dat mensen uitrekenen hoeveel pensioen ze later nodig hebben en hoeveel ze dan moeten sparen. ,,Wij helpen pensioenuitvoerders met het activeren van 55-plussers om hiermee daadwerkelijk aan de slag te gaan. Nu hebben ze nog de tijd om er iets aan te doen”, zegt Bruinsma-Eggink. Voor zijn aanpak ‘Pensioendoelen stellen, kennen en halen’ won Sofie in 2022 de Pensioenwegwijzer publieksprijs.

Minder betalingsproblemen met hypotheek

Voor hypotheekverstrekkers probeert Sofie klanten die het financieel zwaar hebben te ondersteunen. Bruinsma-Eggink: ,,Ze hebben klanten die de hypotheek niet meer kunnen betalen, klanten die denken dat het niet kan, maar die het in theorie moeten kunnen, klanten die steeds te laat betalen en klanten die nergens meer op reageren. Met Sofie kunnen ze hun betalingsgedrag verbeteren en recidive voorkomen.” Dat lost niet alleen het probleem van de hypotheekverstrekkers op, maar zorgt er ook voor dat de gezondheid en het welzijn van mensen met betalingsproblemen verbetert. In de praktijk krijgen dit soort klanten al ondersteuning, maar blijkt dat een groot deel na een jaar weer terugvalt. Bij Sofie worden klanten langere tijd begeleid, waardoor ze minder vaak terugvallen.

Minder stress werknemers

Werkgevers kunnen hun werknemers via Sofie helpen beter inzicht te krijgen in hun financiële situatie. ,,Wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen met betalingsproblemen het moeilijker vinden om buffers op te bouwen. Dan helpen wij daarbij met praktische tips”, zegt Bruinsma-Eggink. ,,Als mensen hun financiën op orde hebben, zijn ze ook relaxter op hun werk. Ze maken minder ruzie, ze verzuimen minder vaak, hebben minder stress en zitten lekkerder in hun vel. Dat levert dus ook voordelen op voor de werkgever, zoals meer productiviteit.” Behalve de app kunnen werkgevers hun werknemers exclusieve video’s tonen en kan Sofie workshops geven via zijn financiële coaching partners.

Banktransacties analyseren via Invers

Hoe krijgen app en platform en daarmee de gebruikers inzicht in de financiële situatie? Dat doet Sofie door hun banktransacties te analyseren via PSD2-technologie. Die richtlijn stelt dat banken hun gegevens ook aan derde partijen ter beschikking moeten stellen. Voor het ophalen, analyseren en categoriseren van banktransacties werkt Sofie samen met Invers. Die heeft al jaren een PSD2-vergunning voor open banking, waarmee het met toestemming van de klant toegang krijgt tot al zijn of haar banktransacties. Die haalt Invers via zijn slimme FinTech services in een split second op, om die data vervolgens te verrijken, te categoriseren en te analyseren. Zo ontstaat een nauwkeurig financieel beeld van alle inkomsten en uitgaven. Sofie haalt maximaal vier keer per dag de banktransacties op. ,,Het is heel moeilijk om alle categorieën te duiden. Invers is daarin het beste ten opzichte van andere FinTech-aanbieders. Hoe beter je dat op orde hebt, hoe beter je klanten het financieel inzicht kunt bieden,” zegt Bruinsma-Eggink.

Angst verdwenen

Bij Sofie is de privacy geborgd. Alleen de gebruiker krijgt zijn eigen financiële gegevens te zien. Niemand anders. ,,We hadden verwacht dat mensen bang zouden zijn om bankgegevens te delen en dat maar 10 tot 20 procent dat zou doen. In de praktijk zien we iets anders,  namelijk dat 40 tot 60 procent een koppeling maakt met de bankrekening voor eigen inzichten. Interessant is dat uit de eerste testen blijkt dat mensen die zelf vinden dat ze er financieel minder goed voor staan, vaker hun bankrekening koppelen. We weten nog niet waarom dat zo is”, aldus Bruinsma-Eggink.