Ordina helpt banken en verzekeraars kredieten en leases automatiseren

Met zijn FASCO-app helpt Ordina als digitale business partner banken, verzekeraars en adviseurs met het ophalen en analyseren van data voor het verlenen van hypotheken en leningen. Sinds kort is de app uitgebreid met de analyse van banktransacties. Daardoor kunnen ze kredieten en leases sneller en geautomatiseerd beoordelen en krijgen klanten sneller te horen of ze hiervoor in aanmerking komen.

Bij het aanvragen van hypotheken, leningen of consumptieve kredieten of het afsluiten van leasecontracten komt vaak nog een enorme papierwinkel kijken. Aanvragers moeten allerlei documenten uit hun ‘schoenendoos’ opzoeken; van werkgeversverklaring tot belastingaangifte, van jaaropgave tot loonstroken. Die documenten worden vaak nog per mail opgestuurd.

Papierloze kredietverlening

Daar willen de meeste financieel dienstverleners van af. ,,Waar je uiteindelijk naartoe wilt is papierloze kredietverstrekking”, zegt Maarten Mughal, Product Owner van FASCO Ordina. ,,Dat er nog maar één acceptant nodig is die controleert of alle data kloppen en dat alles verder geautomatiseerd gaat.”

Overheidsbronnen

Met de FASCO-app was Ordina op dat vlak al vergevorderd. Gebruikers kunnen op de app inloggen via hun DigiD en persoonlijke gegevens ophalen uit vijf overheidsbronnen: Mijn Belastingdienst, Mijn Overheid, Mijn UWV, DUO en Mijn Pensioenoverzicht. Ze kunnen die gegevens controleren en toestemming geven om die data te delen met de bank, verzekeraar of tussenpersoon. Daarna drukken ze op de verzendknop. Op basis van die informatie wordt dan bekeken of diegene wel of niet een hypotheek of lening krijgt, vaak op basis van het bruto-inkomen dat bij de belastingdienst of UWV bekend is.

Inzicht in besteedbaar inkomen

Bij het verlenen van een consumptief krediet of het afsluiten van een leasecontract willen verstrekkers en leasemaatschappijen ook graag meer weten over het netto besteedbaar inkomen van de aanvrager. Om daar een duidelijker beeld van te geven heeft Ordina de brondata van de overheid uitgebreid met de data uit banktransacties. Dat geeft een nauwkeuriger en completer beeld van het inkomsten- en uitgavenpatroon van de aanvrager. Mughal: ,,Nu kun je in een fractie van de tijd zien of iemand in aanmerking komt voor een krediet of een lease. De aanvrager hoeft niet in zijn schoenendoos te zoeken en niets te mailen. Dat scheelt veel ongemak. Ook krijgt degene die de aanvraag moet beoordelen precies de juiste en ook alleen de gevraagde informatie aangeleverd. Banken, verzekeraars en leasemaatschappijen weten zeker dat de data niet gemanipuleerd is en krijgen veel meer duidelijkheid over het besteedbaar inkomen.”

Samenwerking met Invers

Voor het ophalen, analyseren en categoriseren van banktransacties werkt Ordina samen met Invers. Die heeft al jaren een PSD2-vergunning voor open banking, waarmee het met toestemming van de klant toegang krijgt tot al zijn of haar banktransacties. Die haalt Invers via zijn slimme FinTech services in een split second op, om die data vervolgens te verrijken, te categoriseren en te analyseren. Zo ontstaat een nauwkeurig financieel beeld van alle inkomsten en uitgaven. ,,Vergeleken met andere aanbieders is Invers het verst gevorderd in het verrijken van deze data. De data die zij leveren heeft de beste kwaliteit. Hoe beter de kwaliteit van de data, hoe meer je ervan uit kunt gaan dat de data correct is en meer je kunt automatiseren. Daarom hebben we voor Invers gekozen”, zegt Mughal.

Meer dan softwaretool

Ordina heeft grote klanten die hier al gebruik van maken. Zij bieden hun klanten een eigen versie van de FASCO-app aan die Ordina als white label levert. Er zijn meer aanbieders van dit soort FinTech tools. ,,Maar wij gaan een stapje verder dan alleen het leveren van de software. We voegen waarde toe door het leveren van Business en-IT consultancy”, zegt Mughal. ,,Wij helpen vragen beantwoorden als: wat kun je doen met deze data? Hoe werkt het systeem? Hoe leer je je medewerkers en klanten hier mee omgaan? Dat voegt iets toe aan de kwaliteit van je software.”

Privacyproof

Overigens is de app privacyproof. De privacywet stelt strenge regels aan het verwerken van persoonsgegevens en die worden de komende jaren alleen maar aangescherpt. Zo is voor het aanvragen van een krediet of leaseauto de nationaliteit, gender of BSN-nummer van de aanvrager niet relevant. ,,Die datavelden kun je dan in de dataset uitzetten, net zoals met alle data die je niet mag gebruiken”, legt Mughal uit.

Ook voor hypotheken en pensioenen

Ordina wil de analyse van banktransacties in zijn tool ook inzetten voor het verstrekken van hypotheken en het berekenen van pensioenen, maar dat is nog toekomstmuziek. Nu worden hypotheken nog voornamelijk verleend op basis van het bruto inkomen, maar dat zegt niets over het daadwerkelijke bestedingspatroon van iemand. ,,We willen dit aanbieden aan hypotheekadviseurs en hopen dat banken deze data gaan accepteren”, zegt Mughal.

Ook bij adviezen over pensioenen biedt de FASCO-app hulp. “Via analyse van banktransacties kan precies berekend worden hoeveel bestedingsruimte je in het inkomen hebt zitten dat je kunt gebruiken voor extra inleg in je pensioen”, zegt hij.