Syncasso spreekt betalingsregelingen af die wel haalbaar zijn

Incasso- en deurwaarderskantoor Syncasso levert maatwerk voor schuldenaren. Door banktransacties te analyseren kan het zien wat mensen wel en niet kunnen afbetalen aan hun betalingsachterstand en kan Syncasso daarvoor een passende, haalbare betalingsregeling aanbieden. Dat is goed voor zowel schuldeisers als schuldenaren.

Syncasso werkt alleen voor grote corporate bedrijven die veel vorderingen op hun debiteurklanten voor incasso overdragen. Syncasso zet hiervoor fors in op ICT en innovatie en onderscheidt zich door een nieuwe manier van intelligent datagestuurd incasseren op basis van zowel harde data als gedragswetenschappelijk onderzoek.

Persoonlijke brief

Dat betekent concreet dat brieven aan debiteurklanten geen standaardbrieven vol uitroeptekens en ultimatums zijn, maar debiteurgericht zijn opgesteld. ,,Al onze uitgaande communicatie is wetenschappelijk onderbouwd. Het is belangrijk om in brieven de juiste boodschap en de juiste woorden te gebruiken, zodat de debiteurklant het idee heeft dat er sprake is van een-op-een communicatie. We proberen hen in de teksten te bewegen om contact met ons op te nemen”, vertelt Sabine van den Boogaard, Directeur Klant & Markt bij Syncasso. Dat voorkomt dat brieven op de stapel belanden en schuldenaren hun kop in het zand steken. Het uiteindelijke doel is immers dat vorderingen opgelost worden.

Verhaalscore

Om te weten wie op welke manier benaderd moet worden hanteert Syncasso een AI-scoremodel dat met behulp van algoritmes voorspelt wat de betaalcapaciteit van een debiteurklant is. Dat model heet Verhaalscore en maakt data profielen van schuldenaren zoals probleembetalers, regelaars, snelle en late betalers. ,,Dit model laat zien of iemand niet kan betalen of niet wil betalen. We hebben het steeds doorontwikkeld en we zitten nu op een betrouwbaarheid van 75 procent”, zegt Van den Boogaard.

Betalingsregeling

Als er eenmaal contact is met een schuldenaar en die bereid is de vordering te gaan betalen, maar dat niet in één keer kan, dan wordt in de meeste gevallen een betalingsregeling afgesproken. Dat kan via de website van Syncasso. Eerder moest de debiteurklant daarvoor vaak eerst allerlei financiële stukken opzoeken en indienen. Van loonstrookjes tot jaaropgaven of een overzicht van alle vaste lasten. Van den Boogaard: ,,Dat was ingewikkeld maar noodzakelijk, want wij konden niet in iemands portemonnee kijken. Wat we ook zagen was dat schuldenaren heel vaak een te hoge betalingsregeling afspraken en dan na drie maanden stopten met betalen. Dan begint het hele proces weer opnieuw

Invers

Dankzij de samenwerking met Invers kan Syncasso tegenwoordig wel in de portemonnee van schuldenaren kijken. Invers heeft een PSD2-vergunning, waardoor het met toestemming van klanten hun banktransacties kan ophalen. Via de slimme FinTech platform van Invers worden die data gecategoriseerd en geanalyseerd. Het programma herkent alle inkomsten- en uitgavencategorieën en geeft in een split second een duidelijk financieel beeld van de inkomsten en uitgaven van de schuldenaar, inclusief andere leningen, schulden en betalingsachterstanden.

Goed Geregeld

Syncasso stopt die data in een eigen rekenmodel dat aangeeft hoeveel iemand kan afbetalen. Daar rolt een betalingsregeling op maat uit: Goed Geregeld. Die beweegt het hele jaar mee met de inkomsten en uitgaven van de schuldenaar. ,,Door de categorisatie van Invers kunnen we bijvoorbeeld zien dat iemand in januari minder te besteden heeft dan in maart. Die maand lost iemand dus minder af”, legt Van den Boogaard uit. Als iemand helemaal geen geld overhoudt wil dat nog niet zeggen dat er geen ruimte gevonden kan worden voor een betalingsregeling. ,,Wij kunnen de debiteurklant adviseren dat sommige uitgaven te hoog zijn. We kijken naar de vaste lasten en variabele uitgaven. Vaak ontstaat daardoor op termijn meer speelruimte”, zegt ze.

Voordelen

Zowel de schuldenaren als de schuldeisers hebben voordeel van deze aanpak. Debiteurklanten krijgen een betalingsregeling op maat die meebeweegt met hun banksaldo en wel haalbaar is. ,,Dan is afbetalen makkelijker vol te houden, komen mensen eerder van hun schulden af en hebben ze minder stress”, somt Van den Boogaard de voordelen op. Syncasso blijft de debiteurklanten ook helpen herinneren aan de regeling, onder meer door elke maand een e-mail of een SMS te sturen met een link om het termijnbedrag van die maand te betalen.

,,Voor opdrachtgevers is het voordeel dat er een betalingsregeling is die nagekomen wordt en dat de vordering eerder wordt geïncasseerd met minder kosten”, zegt ze.

Beste partij

Joop Tromp, CFO en gerechtsdeurwaarder bij Syncasso, is tevreden over de samenwerking met Invers. ,,We zijn continu aan het innoveren. Anderhalf jaar geleden zijn we samen met onze opdrachtgevers gaan kijken of we PSD2 konden gebruiken om betalingsregelingen op maat te maken op basis van inkomsten en uitgaven. Ik ben toen in mijn netwerk op zoek gegaan naar de beste partij om ons hierbij te helpen. Zo kwamen we bij Invers uit. Zij zijn het verst met het categoriseren van banktransacties. Als we hiermee de markt op wilden was dit de beste keuze”, stelt Tromp. Invers kan tot 95 procent van de banktransacties categoriseren.